آیا جراحی زیبایی بینی جای زخم در بینی من ایجاد می کند؟

همانطور که می دانید، هر برشی که روی پوست ایجاد می شود ، جای زخم ایجاد می کند. با این حال ، آن اسکارهای بزرگ جراحی که با شنیدن اصطلاح “اسکار جراحی” به ذهن شما خطور می کند ، پس از جراحی زیبایی بینی وجود نخواهد داشت. هر برش و بخیه در جراحی زیبایی بینی قابل مشاهده نخواهد بود زیرا با دقت بسیار زیادی انجام می شود.

عمل زیبایی بینی به دو روش باز و بسته انجام می شود. با یک عمل جراحی زیبایی بینی ، یک جای زخم کوچک روی پایه بینی ایجاد می شود. اگر شرایطی وجود داشته باشد که به عمل باز نیاز داشته باشد ، از قبل به بیماراطلاع رسانی می شود.