کاشت جای زخم

Home کاشت جای زخم

روش های مختلفی ممکن است برای کاهش یا کاهش اندازه جای زخم ایجاد شده از طریق روش FUT استفاده شود. موفقیت آنها همیشه تضمین نشده است و تقریباً برخی از زخم ها باقی مانده اند.

به خاطر داشته باشید که با افزایش سن ، پوست سر شما به طور طبیعی افت می کند. این می تواند جای زخم کاهش دهنده پوست سر را بیشتر نمایان کند.

گزینه دیگر ممکن است پیوند فولیکول های مو به اسکار FUT با استفاده از روش FUE باشد. اثر بخشی این محلول تا حدی با ضخامت اسکار تعیین می شود.

با استفاده از دارو می توان بافت اسکار را نازک کرد و در بعضی موارد باعث ماندگاری بیشتر می شود. پوست زخم همیشه پوست پیوند و همچنین پوست سالم را نگه نمی دارد. پزشک می تواند به شما بگوید که آیا این روش برای شما مفید است یا خیر.

    از دکتر سKال می کنید؟

    Live Support

    Whatsapp Line