Vücut Estetiği

PENİS BÜYÜTME (PENİS UZATMA) AMELİYATI

Bu ameliyatın amacı penis boyunu uzatmaktır. ameliyatın temelini penisi pubik kemiğe bağlayan ligamanların kesilerek, penisin serbest bırakması oluşturur. bununla birlikte, kasık bölgesine yapılan liposuction(yağ emme), penis ve skrotum arasındaki cildin düzeltilmesi (penoskrotal plasti) ve penis başına yapılacak dolgu işlemleri elde edilecek sonucu olumlu yönde etkilemektedir. Penis uzatma ameliyatlarının büyük kısmında eş zamanlı olarak yağ greftleri ile penis kalınlaştırma işlemi de yapılmaktadır.

SÜSPANSÖR LİGAMANIN KESİLMESİ

suspansör ligaman, penisin vücut içinde kalan kısmını, leğen kemiğine bağlayan bir yapıdı. Penis boyunun %50 si vücut içerisinde bulunmaktadır.  Suspansör ligamanın kesilmesi  bu kısımın serbestleşmesini sağlar. Serbest kalan kısım sayesinde dışarıda görünen penis boyunda uzama elde edilir. Anatomik varyasyonlar belirleyici olmakla birlikte, bu ligamanın kesilmesi ile 2-5 cm arasında kalıcı bir uzama elde edilir.

Teknik olarak, penisin suspansör ligamanını kesme ve serbestleştirme basit ancak deneyim gerektiren bir işlemdir. bununla birlikte ameliyat sırasında penisi kanlandıran damarların ve penisi erekte eden sinirlerin hasar görmemesi için Fraksiyonel CO2 lazer kullanımı gerekmektedir.  Lazer ile yapılan ameliyatlarda kanama hiç olmamakta, iyileşme ise çok daha hızlı şekilde sağlanmaktadır.

Süspansör ligaman kesilmesinden sonra elde edilen uzamanın kalıcı hale getirilmesi son derece önemlidir. zira iyileşme safhasında penisin tekrar aynı kemiğe yapışması ihtimali vardır. Bu ihtimal göz önüne alınarak; ameliyattan 6 hafta sonra 3 ay kadar süreyle penis uzatıcı gerici aletlerin kullanımı şiddetle önerilmektedir. Bu cihazlar penisi kontrollü şeklide gerebilen cihazlardır. İnternette satılan ve penis boyunu uzattığı iddia edilen bu cihazların tek başlarına bir işe yaramaması ancak penis uzatma ameliyatından sonra tedavi amaçlı kullanımı (elde edilen uzamanın kalıcılığı açısından) ciddi bir ironidir.

Penis uzatma ameliyatı ortalama 1 saat süren bir ameliyattır. genel anestezi altında yapılması tercih edilir ancak hasta aynı gün taburcu olabilir. Ameliyat sonrası ilk 5 gün penis sargıda kalır. 6 hafta süreyle cinsel perhiz (mastürbasyon dahil) uygulanmalı ve sonrasında 3 ay süreyle penis uzatıcı cihazlar düzenli kullanılmalıdır.

SUPRA-PUBİK V-Y PLASTİ

Penis uzatma ameliyatının önemli bir aşamasıdır. penis uzamasına destek olacak şekilde pubisteki cilt ilerletmesini sağlar. bu bölgede ameliyat sonrası ters Y harfi şeklinde bir dikiş izi görülür ancak aylar içerisinde tamamen geçer.

SUPRAPUBİK LİPOSUCTİON

özellikle orta yaşlı erkeklerde penis kökünün üzerindeki pubik bölge yağlanır ve bazen gömülü penis durumuna neden olur. Pubik bölgenin yağlanması, mevcut penis boyunun daha kısa görülmesi ve hissedilmesine neden olur. Penis uzatma ameliyatı sırasında bu bölgeye yapılacak etkili bir liposuction ile yağ dokunun kalınlığına göre 1-1,5 cm arasında ek kazanım sağlanabilir.

PENO-SKROTAL PLASTİ

Bazı erkeklerde penis ile skrotumun (yumurtalık) birleşimi anormaldir. Torba derisi penisin ortasına yapışıktır ve hindi boynu denilen bir görünüm oluşur. bu durum görsel olarak penis boyunun kısa algılanmasına neden olur. Buradaki cildin düzeltilmesi ile son derece tatmin edici bir uzama algısı elde edilir.

YAĞ ENJEKSİYONU İLE KALINLAŞTIRMA

Tüm vücutta olduğu gibi bildiğimiz en güvenilir dolgu maddesi bizzat kişinin kendi dokularından elde edilen yağ greftidir.

Sentetik dolgu malzemeleri emilebilir veya kalıcı formda olabilirler ancak yan etki oluşturma ve allerjik reaksiyon potansiyeli bulunduğundan penis büyütme amacıyla çok fazla tercih edilmezler. Birçok faklı materyal denenmiş olmasına karşılık en ideal materyalin kişinin kendi dokusu olduğunu söylemek mümkündür. Otojen doku allerji yapmaz, yan etki potansiyeli taşımaz.

Yağ doku enjeksiyonları doğası gereği yeni aktarıldıkları ortamda bir miktar erime ve volum kaybına uğrarlar. bu son derece doğaldır. Ancak enjekte edilen hacmin yaklaşık %60 oranında kalıcı olduğunu söylemek mümkündür. Yağ doku enjeksiyonu ile penis kalınlaştırma işlemi çoğu zaman penis büyütme ile birlikte yapılır ve bu işlem daha iyi bir sonuç elde etmek için 6 ay sonra tekrarlanabilir.

Yağ doku enjeksiyonu ile penis çevresinde 1,5-2 cm kalınlaşma rahatlıkla sağlanabilir.

WhatsApp
Whatsapp Hattı
Whatsapp Hattı
Selam! WhatsApp'ta sohbet etmek için aşağıdaki linke tıklayın!